หวู่ฮั่น Kefai Innovation Machinery Co.,Ltd

โทร: +86-13397146700

อีเมล: [email protected]

ที่อยู่: D102, สวนอุตสาหกรรมเทคโนโลยี Seiko, หวู่ฮั่น, 434100, จีน